Poradenstvo Renáta - diagnostika, zdravý životný štýl

 
 
 

Zdravie,anjeli, bylinky, modlitby,duša, poradenstvo, mozog-stavy mysle, vedomia, príroda,

Tí ktorí sú na ceste objavovania vnemov podľa minulých záznamov žitia a zásluch ducha, majú možnosti obnovovať a zosilniť intenzitu vnemov pomocou všetkých prostriedkov dostupných  počas   sebe vlastného  života. Budú nachadzať spojivko medzi  duchovnou rovinou a realitou a tak dosahovať stale silnejší zážitok,  byť v rovnováhe. 

Naše myšlienky sú  natoľko mocné, že vytvárajú okolnosti nášho života .To ako zmýšľame  o sebe, o druhých a o živote značne ovplyvňuje ako žijeme. Čo dávame vždy sa nám vracia. Keď chceme žiť v harmónii a pohode, musíme mať vo svojom mentálnom svete stále harmonické myšlienky plné lásky. Keď však budeme kritizovať , porovnávať sa a odmietať iných ľudí, aj miesta a udalosti nemôžeme sa podieľať na uzdravení našej planéty.  Svojou mysľou sa môžeme podieľať na šírení pozitívnej energie do prostredia a to nie len kde žijeme. Prostredníctvom kolektívneho vedomia prispievajme k uzdraveniu sveta.

Majme na pamäti, že zdrojom našich schopností je naše pravé JA SOM ...Svetlo, Pravdy zo všetkých Stvoritelových Dobier. Čím daľej človek  pokročív smere vývoja, tím lepšie príjme energetické prejavy Kristovho vedomia prejavujúce sa v - srdečnej, hrdelnej, čelnej a temennej čakre a potom celistvo v tele.