Akcie

 
 
 

Prednášky a podujatia

                                                        

 Poznáme sami seba?......Vieme si darovať úsmev?... Aký plán žitia sme si vybrali?....  Vedomie ako proces spoznávania seba aj iných a prostredie v ktorom sme započali život a planétu ktorá je teraz našou domovinou. svetielka okolo nás ich prítomnosť v našom živote........Svetlo ako zdroj výživy a  energie....  Cesty smerujúce a napriamujúce nás  do nášho vnútra.,..späť k Bohu- Jednote.. Napriamenie sa a plynulé spoznávanie nášho jadra...pravého JA. .... Svetelné bytosti ,Služobníci nebeskej légie ( je Légia vo vedomí),, Archanjeli, Chory anjelov, Prírodní anjeli- víly, Motýle, Delfíny,Jednorožce, Prírodné bytosti.,  ich láskyplný  a milujúci vzťah k  nám, ich nekonečná pomoc, ich odveké skúsenosti, informácie a učenia nás k alchímii matky Zeme, Sme prestúpení ich vibráciami pestrosťou farieb, učením sa o jemnohmotnosti tiel o čakrách nielen človeka ale, aj zvierat, nahliadame k  ich ustavičnej pomoci a priúčaniu sa samoliečeniu fyzického tela a orgánov, ale aj jemnohmotných tiel. Rozpoznávame  nevedomie, úrovne vedomia. Vedieme štúdie o duchovných príčinách chorob ale, zabúdame na hlavnú podstatu -Dušu. To ona je Božie svetlo, tunel večnosti a inšpirácia k tvorivosti. Možne je že samotná kniha nášho života v nás plynie lebo ona Duša všetko zaznamenáva celistvo v nás. Tam je všetko, naše skutky, pohnútky,  nevyslovené  prosby o nás alebo aj za iných či už dobré, alebo nedobré. Že odkiaľ to viem? Viem . Skrze môjho uhola pohľadu, dostávam mnoho informácii a s tým spojené zážitky. Oni sú mojím svetlím  poznaním o Dobre a Pravdách. Teda o láske a jej nekonečne žiarivej sile plynúcej v JEHO Rieke Života.       

                                                                                                 RENÁTA.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                       

                                                                            

 

STRETNUTIA V 2019r. - OZNAM

Stretnutia prostredníctvom obrazovky televízie TV8 

NOVEMBER   2019

                         Bližšie informácie  .......

 

 

Ďakujem  za milú priazeň.   Renáta

        

 

 

 
       
Celý článok...