Anjel strážny

 
 
 

Anjel strážny

Nestihne ťa nijaké nešťastie a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma, lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.“ (Žalm 91,10–12)

      

 

Anjel strážca je nebeský duch, pridelený Bohom, ktorý má dozerať na každého z nás počas nášho života. Úloha anjela strážneho je viesť nás k dobrým myšlienkam, prácam a slovám a chrániť nás od zlého. Anjeli strážni sa za nás modlia a prednášajú naše modlitby Bohu. Nikdy nás neopúšťajú, kedže nemajú dušu sú prestúpený v poli duši človeka. Aniel strážny je všeobímajúcou láskou, nekonečnou dobrotou a úprimnosťou. Kto spozná jeho prítomnosť a naučí sa komunikovať s ním - buď rečou, precítením na tele, vôňou alebo znameniami, stane sa jeho verným priateľom. Keď anjel strážny prostredníctvom srdiečka dá možnosť, človeku spoznať svoje meno a umožní mu pocítiť jeho nekonečnú lásku,  bude obdarený spokojnosťou a mierom. Potom, už nič nie je dôležité,  len vzájomne splynutie a nekonečné uvedomovanie si tohto pocitu. Anjel strážny sprevádza dušu do večnosti.   V hodine smrti pomáha pozdvyhovať dušu a spoločne sa púšťajú vzostupnou formou do jemnohmotných úrovní.  Anjel strážny podľa potreby povoláva na pomoc aj iných anjelov - učiteľov, .... ktorí nám  sú nápomocní pri nami nezvládajúcej skúške.

Významnou knihou Biblie pre spoznanie anjelov a ich činnosti je Kniha Tobiáš.                                

Sviatok anjelov strážcov sa slávi  2. októbra.

Pán Ježiš hovorí v evanjeliu: „ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“Nech sa cítime ako koľvek sami, vždy je pri nás anjel strážny. Bdie nad nami a pomáha nám prekonať všetky ťažkosti a diablove nástrahy.