O mne

 
 
 

O mne

    Slabosťou som zišla z vôňou opradenej cesty a priveľa som tam trpela. No neprešiel  ani   okamich, aby som na teba nepomyslela. Len jemný vánok čo si poslal za mnou, vrátil ma späť. Ked som padala narastli mi krídla, spoznala som lásku, ktorá ma viedla. Až som pristála v náručí tvojho slnečného jasu. Sme opäť spolu, Ja prebudená a  vedomá, nežne plynúca,  tvojimi pláňmi. Pozorne vnímam tvoje dotyky nekonečný .....Pane.   
                                                                                                              Renáta 
                                                                 

 

                     
                           
 
hvorí sa vraj znovuzrodená – spoznávam život cez Boha a jeho služobníkov. Spojenie s duchovným svetom mám od útleho detstva. K bytostiam som mala vrúcny vzťah, rozprávala so sa s nimi aj som ich videla. Pomáhali mi v tom čase chápať určité situácie, sprevádzali ma všade a ja som začala byť odvážnejšia a pomaly som zabúdala na desivé zážitky – minulých životov. Úplne sa vytratili a nahradili ich svetelné bytosti a rozhovory s nimi. Bola to cesta príjemnejšia plná poznania, ale na tú dobu to bolo aj tak ťažké. Nikomu som to nemohla povedať, kto by mi aj uveril.

    Pamätám si obdobie kedy som rada vyhľadávala samotu. V jabloňovom sade som mala obľúbený strom, sedávala som v jeho korune a bytosti Svetla mi robili spoločnosť. Veľmi poetické zážitky sa hromadili práve v korune stromu. Vzájomný vzťah s Anjelmi sa stále viac prehlboval a utužoval. Prichádzali ku mne s posolstvami, ktoré mne na ten čas boli veľmi nápomocné. Postupne ma oboznamovali ako je dôležité spievať si modlitby a tiež všetko hovoriť v rýmoch. Tak sa zrodili mnohé moje básničky ktoré som si prostredníctvom ich vedenia skladala a písala do pamätníka. Presnejšie zrodila sa tu nejedna afirmácia a jedna bola obzvlášť zaujímavá. Tou som počas ZŠ vyhrala súťaž v samo tvorbe básní celoslovenské kolo.

Mali by sme vedieť že otázka KTO SME A ODKIAĽ SME SA TU VZALI ? ktorú si kladieme určite mnoho krát, nám umožňuje informácie, realizáciu ako aj vnímanie oblasti nám veľmi dobre známej a tou je DUCHOVNO ako také. Priznávam sa že, túto oblasť nemám ani z ďaleka preskúmanú. Verím že život tu na zemi mi ešte umožní prostredníctvom Bytostí, ktoré tvoria súčasť nás všetkých ale, pre mnohých sú ešte v zabudnutí, priblížiť sa k poznaniu o večnosti. Aj keď - duša je jedna ale poznaní zo zážitkov jemno hmotných tiel je veľa. Dnes v noci presnejšie nad ránom keď som sa skončila modliť stíšila som sa na úroveň duše aby som počula Nebeské bytosti, prišiel ku mne posol Boží a oslovoval ma ENOCH. Takže nič iné nám neostáva len veriť že život duše je večný a je len otázkou času kedy spoznáme jej obsah a posolstvo. Nebeské bytosti ma s veľkou trpezlivosťou učili pokore a úcte k Bohu k ľudom aj sebe samej. Ich snaha vo mne vyvolávať láskavosť a milotu nevyšla na zmar. Ani rozvíjanie darov a ich múdre používanie som nezabudla. Aj keď sa život so mnou až tak nemaznal, ale predsa môžem povedať že nič nebolo zbytočné. Dávali mi do pozornosti že k darom treba pristupovať s múdrosťou a láskou pritom nezabúdať na dar rozlišovania, lebo len vtedy sa zámer podarí. 

        

                                                              PORADŇA – služby

V ezoterickej oblasti pomáham ako - duševna terapeutka.  Vo Svetle som spoznala krásne stvorenia ktoré, ma vedú jemnými krôčikmi a učia ma nahliadať do hlbín človeka. Hľadám a rozlišujem príčiny a následky chorob.

V tejto oblasti sa orientujem  prostredníctvom vyššieho Ja, mojho tichého a múdreho našepkávača,  vyššieho vedomia a jeho rovín. ako aj mojho spriazneného anjela strážneho - mimochodom je  krásny Boží  duch.  Pokiaľ  som sa svojou premenou spriateliala a zaslúžila si dôveru mojho anjela strážneho, pomoc prichádzala od Vyššieho Ja- za čo mu naozaj patrí veľká vďaka. No a neposlednej miere si pomáham aj  výkladom  kariet. Usmerňujem ľudí ako sa praktickým spôsobom spájať so Svetlom  a jeho bytosťami, ako si získavať dôveru a velkú lásku nášho anjela strážneho-  ducha čistrej lásky. Aby nás viedli cestou duševnho plánu  teda, aby sme žili život človeka-  aspekt ľudského cez ktorého sa prejavuje Božskosť.

Odstraňovanie duchovnej príčiny choroby spočíva v hľadaní  blokov vzniknutých v dôsledku neriešených a nespracovaných situácii. Nad svetelná úroveň - OKAMIH je paralelná častica - zlomok substancie ktorá odstraňuje bloky v hlbinách človeka, aby sa nenarušilo žiadne pole predkov ani budúcich potomkov. Na tom stojí  pomoc ľuďom . Karma je obrovské silové pole , ktoré pôsobí v okamihu našho myslenia a prejavu našich skutkov.  Nazerám na Čakrový systém, ako na hlavné potrubie ktorého frekvencie, prezrádzajú rozladenie alebo hustotu biopoľa človeka. Čakrovým systémom spoznávam všetkého čo je v nás Dobré a Pravdive, ale aj proti póly . Ak je mi umožnené,  vnímam prieniky nám neznámych evolucíí a ich rovín.  Vediem poradenstvá prostredníctvom osobného rozhovoru, zamerané na duševnú polohu človeka. Po dôkladnom zvážení navrhujem určité opatrenia a postupne ľudí vediem k  spoznávaniu aj lepšieho sp.života- čiže postupné privykanie si k odlišnému životného štýlu.  Týmto spôsobom sa snažím viesť človeka k osvete jemnejšej úrovni stravovania a následné hľadanie možností ako zvladnut výkyvy v emociách a správaní. 

Klient sa posudzuje individuálne, ako jedinečná bytosť, ku ktorej  je vhodné láskavo pristupovať,  do všetkého je potrebné zamiešavať kvapôčku radosti a lásky. Len vtedy sa zámer  podarí.

  • poradenstvo a diagnostika  zdravotného stavu  pri osobnom kontakte, alebo na diaľku
  • harmonizácia čakier, (prepolovanie jednotlivých čakier, presvetlovanie, uprava frekvencie svetla v čakrách) 
  • práca so svetelnými dráhami zameraná na správne plynutie svetla a životnej energie
  • riedenie hustoty (bioplazmy-  energie) okolo aury a vytvorenie ochranného obalu
  • poradenstvo v oblasti svojpomoci a starostlivosti o svoje telo- samoliečenie , 
  • poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu
  • rozhovory o Duši,  jej pôsobenie a vplyv na životnú cestu človeka
  • poradenstvo v oblasti rozvoja osobnosti človeka, hľadanie seba samého ( postupné nasmerovávanie sa a napriamovanie sa do svojho vnútra. Objavovanie duševného svetla-  pravého JA SOM  a pravého Vyššieho Ja.

                                                                                                                                                                                                                           

 

   

AKO POSTUPOVAŤ ?        NAHLIADNITE DO SEKCIE  KONTAKT