Človek s jeho významom

 
 
 

Človek s jeho významom

Človek má mnoho významov prostredníctvom ktorých prináša" prospech" ľudstvu, spoločnosti, a tiež  svojim rozvojom vedomia, myslenia, jeho pripravenosť spojiť sa s Vesmírom , s Bohom.

Podľa ich významu chápeme ľudí  v 4 skupinach :    

                                                                                                                                                                                 

skupina D - ľudia na úrovni JEHO - všetko je moje , všetko   len mne!

skupina C- ľudia na úrovni širokého JEHO - aj tu je tiež všetko je  moje, avšak s orientáciou moj národ, moje mesto, moj inštitút, ( platí nechoť po mojej ulici,  ty si inej národnosti.)

skupina B- ľudia planetárneho myslenia (Sokrates, Davinci)- Moja Zem,moja vlasť

skupina A- ľudia vesmírneho myslenia, človek Vesmíru, Kozmu, Takýto ľudia sa srtarajú o ZEM, sú znepokojený pre vesmírne problémy. Takýto ľudia sa starajú o Zem nie preto že žijú, ale preto že prípadný výbuch môže poškodiť Vesmír.