Modlitba pokánia a oslobodenia

 
 
 

Modlitba pokánia a oslobodenia

Táto 'modlitba exorcizmu' bola daná Vassule 13. novembra 2006. Vassula píše: Ježiš Kristus mi nadiktoval túto modlitbu, ktorá je modlitbou pokánia, uzdravenia a oslobodenia. Povedal, že tento 'exorcismus' je potrebný v týchto časoch, ktoré sú tak zlé. Ľudia nevedia ako úplne zapudiť svojími modlitbami Satana, ktorý ich ovláda, oslepuje a spôsobuje im toľko utrpenia, buď skrze chorobu alebo tým, že z nich robí otrokov. Ježiš taktiež hovorí, že mnoho ľudí uctieva falošných bohov. Táto modlitba bude účinná, keď sa ju budeme modliť srdcom a skutočne.

Pán povedal:

          "Nech pred Mojou Tvárou činia pokánie týmito slovami":


          Pane, znášal si ma po celé tie roky s mojimi hriechmi,
     ale mal si so mnou súcit.
  
          Bol(a) som zvedený(á) na scestie v každom ohľade,
   ale teraz už nebudem viac hrešiť.
Ublížil(a) som Ti
a nekonal(a) som správne
už taký(á) viac nebudem;
zriekam sa hriechu,
zriekam sa Diabla,
 zriekam sa nerestí,
ktoré poškvrňujú moju dušu.

Osloboď moju dušu od všetkého, čo je proti Tvojej svätosti,
snažne Ťa prosím, Pane, zachráň ma od všetkého zla.
Príď teraz, Ježišu, príď a ostaň v mojom srdci.
Odpusť mi, Pane, a dovoľ mi spočinúť v Tebe,
lebo Ty Si môj Štít,
môj Spasiteľ a moje Svetlo
a Tebe dôverujem

 Odo dneska Ti Pane, budem dobrorečiť v každej dobe.

Zriekam sa zla a všetkých iných bohov a modiel

pretože Ty si Najviac Zvrchovaný nad celým svetom,    

 ďaleko prevyšuješ všetkých ostatných bohov.


          Svojou mocnou rukou ma zachráň od choroby,
          zachráň ma, aby som nebol(a) zajatcom,
     chráň ma od ťažkostí a poraz môjho nepriateľa Diabla.
        Príď mi rýchlo na pomoc, ó Spasiteľu!
   Amen