Posolstvo - Nebeské stavy

 
 
 

Posolstvo - Nebeské stavy

Najvyšším stupňom lásky je nachádzať sa vo Svetle a Teple svojho života alebo, vo svojom Jase a Radosti.

Najnižším stupňom lásky je nachádzať sa v Tieni a CHlade alebo, v Nejasnosti a Neláske.

                                                                                                   Nahliadni v tichu sám ďalej............

Každý človek zakúša zmeny podľa kvality svojej lásky a viery. Nebom je pre anjelov zdržovanie sa od svojho Ja- ( teda od sebalásky) aby sa prejavovali láskou k Pánovi.  

RÁNO je stav ich lásky v jasnosti ( najžiarivešieho vyžarovania)  POLUDNIE  je stav Múdrosti v jasnosti 

VEČER  je stav Múdrosti v nejasnosti    NOC je stav bez lásky a bez Múdrosti
 
 

                          Teda človek povznesený sa nad hmotu a svetské skutčnosti  je vyvedený z prírodného svetla a povznesený je do svetla duchovného v ktorom prebýva so svojim duchom a práve v tomto svetle je možné vidieť aké sú skutočnosti v Nebi,kde sa všetko deje v stavoch. Nebeské Slnko je prejavom nebeských skutočností, teda duchovnej reality. Slnko Sveta vyjavuje pozemské skutočnosti, teda prírodnú realitu. Anjeli majú Teplo podľa kvality svojej lásky   a Svetlo podľa kvality svojej múdrosti.   Aby mal človek umožnené prebývať s anjelmi a rozprávať sa s nimi ako človek s človekom je našou vôľou zachovať Nebeské svetlo, neuhasiť ho prírodným svetlom a jeho klamstvom.

             

 

           Pane umožni mi prebývať s anjelmi a rozprávať sa s nimi ako človek s človekom.