Nebeské bytosti

 
 
 

Nebeské bytosti

Anjeli sú bytosti čistého ducha prebývajúce v éteri. Otvorte dvere do milujúceho sveta anjelov, záleží len na Vás či tými dverami prejdete alebo sa miniete. Ak sa rozhodnete privolať anjelov do svojho života ako ja , začnite hneď teraz- aby ste dosiahli osoh z cesty lásky a svetla, najmocnejšej sily vo vesmíre.

CHÓRY ANJELOV            

1.Serafíni

Serafíni tvoria najvyšší anjelský chór. Sú sprievodcami alebo ochrancami pred Božím trónom. Chvália Boha, volajú „Svätý, svätý, svätý je Pán, Boh zástupov“. Jediná zmienka v Biblii o nich je v Knihe proroka Izaiáša (6,1-7). Jeden zo serafínov sa dotkol žeravým uhlíkom Izaiášových úst, ktorým ho očistil od hriechov. Prorok ich videl v ľudskej podobe, avšak so šiestimi krídlami – dvoma si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. Prijímajú a odrážajú Božie svetlo na ďalší chór anjelov. Vládnucimi kniežatami sú  SERAPHIEL a METATRON.“ Prislúchajúcou planétou je Neptún. Spojiť s nimi sa môžeme každý deň v týždni.

PREJAVOM RODU je Silná vôľa,  intelekt , myslenie, virtuozita.

 

2.Cherubíni

Druhý najvyšší stupeň v hierarchii anjelov po serafínoch patrí cherubínom. Starý zákon neposkytuje žiadny dôkaz, že by ich Židia považovali za orodovníkov alebo Božích pomocníkov. Boli blízko Božej slávy. Bytosti ich podoby držali archu zmluvy v Starom zákone. Vzhľad majú ako človek, zobrazujú sa s dvoma krídlami a sú strážcami Božej slávy. Symbolizujú Božiu silu všade prítomnosť. V Starom zákone sa spomínajú napr. v knihe proroka Ezechiela (10-11 kap.) a v knihách Kráľov aj Kroník. V Novom zákone sa o nich hovorí v Liste Hebrejom (9. kap.). Katolícka tradícia ich vykresľuje ako duchov, ktorí majú intímne poznanie o Bohu a jeho múdrosti. Ustavične ho chvália. Sú známi ako bucľatí z renesančného umenia. Sú druhí v poradí, čo sa týka sily vyžarovania. Vodcami tohto rodu sú KERUBIEL a OPHANIEL.  Vládnuce knieža je ARCHANIEL RAZIEL. Prislúchajúcou planétou je Urán. Spojiť s nimi sa môžeme každý deň v týždni.

PREJAVOM RODU je Láska, múdrosť, tolerancia, láskavosť, intelekt a hĺbavosť.

 

3.Tróny

Tróny sú anjeli čistej pokory, pokoja  a podriadenia sa. Sídlia na „počiatku hmoty“, v oblasti, kde sa matéria začína kryštalizovať. Nižšie chóry anjelov potrebujú Tróny, ak chcú dôjsť k Bohu. Tróni sú „ohnivé kolesá s mnohými očami“ patriace merkave, čiže svätému vozu, ktorý krúži okolo Božieho trónu spolu s cherubínmi. Odrážajú vieru v silu a slávu Boha. Sídlia v štvrtom nebi. Vladármi tohto rodu sú TZAPHKIEL a ORIPHIEL.“ Vládnuce knieža je ARCHANJEL ZAFKIEL. Prislúchajúcou planétou je Saturn. Spojiť s nimi sa môžeme v sobotu.

PREJAVOM RODU je  Inteligencia, a chápavosť, dôvtip a myslenie, presnosť.

 

4.Mocnosti

Sú anjelskými bojovníkmi proti zlým duchom, ktorí obťažujú ľudí a vesmír. Sú známe aj ako vládcovia  alebo v hebrejskej náuke ako hašmalim. Anjeli tohto rodu sa usilujú o väčšie milosrdenstvo a odrážajú túžbu presiahnuť pozemské hodnoty. Obývajú stupeň, na ktorom začínajú miznúť hranice medzi duchovnom a fyzičnom. Riadia povinnosti anjelských chórov, ktoré sú pod nimi. Vladármi tohto rodu sú  ZADKIEL, ZACHARIEL a TETATHEL. Vládnuce knieža Archaniel ZADKIEL. Prislúchajúcou planétou je Jupiter. Spojiť s nimi sa môžeme vo štvrtok.

PREJAVOM RODU je  Pôvab, pôvab a milosrdenstvo, tolerancia a láskavosť, túžba a kreativita.

5.Sily

Anjeli tohto chóru strážia schody do neba a privádzajú na ne poblúdené duše. Udržiavajú harmóniu sveta a neustále ho bránia pred démonmi. Majú moc trestať aj odpúšťať a možno sú to práve oni, ktorí nás nabádajú, aby sme sa zobudili, keď potrebujeme zmeniť svoj život. Odrážajú túžbu čeliť zlu a konať dobro. Vládnu CAMAEL a VERCHIEL.  Vládnuce knieža Archanjel KAMAEL. Prislúchajúcou planétou je Mars.  Spojiť s nimi sa môžete v utorok.

PREJAVOM RODU je  Spravodlivosť, prísnosť a spravodlivosť, úsilie a odvaha, dychtivosť a tvorivosť.

6.Cnosti

Chór cností je zodpovedný za pohyby a cykly všetkých hviezd a planét vo vesmíre. Vládnu všetkým prírodným zákonom, a  preto sú zodpovední za všetky zázraky, ktoré ich porušujú. V Kabale  sú známi ako malachim alebo taršišim.  Odrážajú ideály cností, podnecujú chrabrosť hrdinov a bázeň u svätcov. Ich vladármi sú BARBIEL, SABRAEL a HAMALIEL. Vládnuce knieža Archanjel RAFAEL. Prislúchajúca planéta je Slnko.  Spojiť s nimi sa môžeme v nedeľu.

PREJAVOM  RODU je Vyrovnanosť, vyrovnanosť a svedomie, život a silná vôľa, túžba a tvorivosť.

7.Kniežactvá

„Anjeli siedmeho chóru riadia pozemských vládcov, vodcov, národy a všetky spoločnosti. Spolupracujú s anjelmi strážnymi, aby vyvolali v človeku pocit zodpovednosti a do ľudských záležitostí zasahujú tak, že si to zvyčajne nevšimneme. Hovorí sa tiež, že sú zodpovední za vedenie viery po ceste pravdy. Jedným z vládcov tohto rodu je CERVIEL. Vládnuce knieža je Archanjel Haniel. Prislúchajúca planéta je Venuša. Spojiť s nimi sa môžete v piatok.

PREJAVOM RODU je  Krása, krása a víťazstvo, tolerancia a láskavosť, spojenie medzi Nebesami a Zemou.

8.Archanjeli

„Archanjeli sú Boží poslovia, ktorí prichádzajú k ľudom so správami a príkazmi tak, ako to urobil Gabriel, keď sa zjavil Panne Márii a keď Mohamedovi nadiktoval Korán. Najčastejšie vidíme týchto anjelov, anjeli strážni zostávajú neviditeľnými. Tiež konajú v náš prospech a snažia sa o odpustenie našich hriechov. Typickým príkladom je Panna Mária, ktorá sa po nanebovzatí stala archanjelom. Najznámejšími z tohto zboru sú Michael, Rafael, Gabriel a Uriel. Vládnúce knieža je Archanjel MICHAEL. Prislúchajúca planéta je Merkúr. Spojiť sa s nimi môžete v stredu.

PREJAVOM RODU: Pravda, prísnosť a pravda, sláva, tvorenie a život.

9.Anjeli

Anjeli strážni sú nám pridelení na celý život. Títo anjeli nikdy nežili na Zemi ako ľudia (s výnimkou „inkarnovaných anjelov“ - anjeli, ktorí na kratšiu či dlhšiu dobu preberajú ľudskú podobu).

Každý jedinec, nech už sú jeho viera, povaha, či životný štýl akékoľvek, má väčšinou dvoch strážnych anjelov. Jeden je „ponúkajúci“ anjel, ktorý nás nabáda robiť rozhodnutia, ktoré sú v súlade s naším najvyšším ja. Tento anjel pozná naše silné stránky a schopnosti a dáva nám silu jasne žiariť vo všetkom, čo robíme.

Druhý anjel strážny sa nám prihovára oveľa tichším hlasom a jeho energia je jemnejšia. Tento anjel nás ukľudňuje, keď sa cítime smutní, osamelí alebo sklamaní. Objíme nás, keď nezískame vytúžené zamestnanie alebo byt, uteší nás, keď sa neuskutoční naše víkendové rande.

Môžeme mať viac ako dvoch strážnych anjelov (stačí o nich požiadať).

Naši anjeli majú odlišné energie, ktoré robia ich vzhľad a chovanie charakteristickým pre mužské alebo ženské pohlavie. Anjeli majú krídla a anjelský vzhľad, aký poznáme z obrazov. Krídla však nepoužívajú k cestovaniu, ale zahalia nimi človeka, ktorého chcú utešiť. S krídlami sa nám zjavujú preto, aby sme ich mohli ľahšie spoznať. Avšak u ľudí, ktorí vyznávajú východné náboženstvá alebo u priaznivcov New Age sa s krídlami nezjavujú. Do tohto rodu patria anjeli strážni a vládne im ADNACHIEL. Knieža Archanjel Gabriel, planéta Mesiac. Spojiť s nimi sa môžeme v pondelok.

PREJAVOM  RODU je Podstata, rovnováha a podstata, formovanie a život, predstava meniaca sa na skutočnosť. Tento ROD má najbližšie k ľuďom.

ARCHANJELI – BOŽÍ POSLOVIA  

Meno Archanjela Michaela znamená „ten, ktorý je ako Boh“, alebo „ten, ktorý vyzerá ako Boh“. On je tým archanjelom, ktorý zbavuje planétu a jej obyvateľov následkov strachu. Michael je patrónom policajtov a nám všetkým dodáva odvahu a podporuje nás, aby sme nasledovali pravdu a naplnili naše božské poslanie. Michaela volajte, ak cítite strach alebo si nie ste istí svojou osobnou bezpečnosťou, svojím božským poslaním alebo nejakým dôležitým životným rozhodnutím. Taktiež ho môžete zavolať, ak potrebujete vyriešiť akýkoľvek problém so strojmi alebo elektrinou.

Meno Archanjela Rafaela znamená „Boh lieči“, lebo Rafael má na starosti liečenie tela. Pomáha všetkým liečiteľom, vrátane tých potenciálnych. Zavolajte ho pri akomkoľvek zranení alebo ochorení, či už ide o vás alebo niekoho iného (vrátane zvierat). Rafael vám taktiež pomôže pri liečbe, čo platí i pre štúdium a budovanie vlastnej lekárskej praxe. Pomáha aj cestovateľom, takže sa môžete naňho obrátiť so žiadosťou, aby vám zabezpečil pokojné a bezpečné cesty. Rafael uzdravuje všetko, čo potrebuje uzdraviť, teda aj choré vzťahy.

Meno Archanjela Uriela znamená „Boh je svetlo“. Jeho úlohou je zalievať svetlom nepríjemné situácie a osvetľovať tak našu schopnosť riešiť problémy. Uriela zavolajte, kedykoľvek sa dostanete do nepríjemností a potrebujete myslieť jasne a nachádzať odpovede.

Meno Archanjela Gabriela znamená „Boh je mojou silou“. Niekde je označovaný ako archanjel ženského zjavu, niekde mužského zjavu. Je archanjelom- poslom, pomáhajúcim všetkým pozemským hlásateľom, ako sú napr. spisovatelia, učitelia a novinári. Gabriela volajte na pomoc v prípade, že potrebujete prekonať strach alebo nerozhodnosť, súvisiacu s komunikáciou.

Existuje ešte rad ďalších archanjelov. A my si o nich určite budeme postupne hovoriť a zoznamovať sa s nimi.