Cesta k Meditácii

 
 
 

Cesta k Meditácii

Všetko, čo potrebujeme o meditácii vedieť, je už v nás a odhalíme to iba cvičením, alebo pokojným skúšaním vyhovieť našej mysli – v ktorej sa tvorí mnoho otázok. Na ne získame odpovede len stíšením sa a zachytením hlasu nášho milujúceho srdca.

Vytvorme si svoje meditačné miestečko tak, aby bolo pre nás špeciálne príťažlivé. Počas času ktorý sme si vyhradili pre meditáciu by nás nemalo nič nevyrušovalo. Pokladajte svoju meditáciu za zlatú príležitosť a posvätný čas. Pre našu dušu sa stáva meditácia nutnosťou. Zaneprázdnenú myseľ sa pokúsime odsunúť. Naše srdiečko- ako centrum duchovna začne postupne na meditáciu reagovať pokojnejšie a prinesie to aj duši túžbu po naplnení a spokojnosti. Postupne pôjdeme hlbšie a ďalej, vždy sa budeme snažiť ísť ďaleko za úroveň ktorú sme dosiahli. Zopneme ruky nad srdiečkom, dostaví sa pocit, že meditácia je ako posvätný rituál, máme pocit  spojenia svojej duše s božskou láskou. Meditácia pomáha telu, aby bolo pokojné, a dosiahlo vnútorný mier. Pripomínam že ku kvalitnej meditácii prispieva aj správne stravovanie a to je možný prechod k vegetariánskemu stravovaniu. Jedlo, ktoré jeme, vplýva aj na naše vedomie a takisto aj na energie v našom tele, mysli a nervovom systéme. Vieme že fajčenie, pitie alkoholu a používanie drog v modernom životnom štýle je bežným javom, z duchovného hľadiska všetky tieto tak zvané neresti odoberajú čistotu našej mysli a telu a spomaľujú náš pokrok. Naše telo môže byť našim chrámom alebo väzením, záleží len od nás ako s ním naložíme. Ale životaschopné, čisté a disciplinované telo je skvelým základom pre rozvoj nášho duchovného života. Náš životný štýl je veľmi dôležitý. Nechajte svoju meditáciu a vnútorné vedenie, ktoré meditácia poskytuje, aby vám ukázalo, ako zdokonaliť každú, aj tú najmenšiu časť našej povahy, a aby nám ukázalo veci, ktoré by sme vo svojom vonkajšom živote mali robiť a ktoré by sme robiť nemali. Každá duchovná cesta má svoje učenie, postupy. Ak sme sa predtým zaoberali rôznymi formami meditácie, teraz sa sústreďme na najlepší možný spôsob, ktorým môžeme najrýchlejšie napredovať. Cesta, ktorú máme nasledovať, je v nás a objavíme  ju, keď budeme pripravení. Ak sú pre nás meditácia a duchovný život veľmi dôležité, asi najväčšou výhodou pre nás bude, ak budeme mať skutočného učiteľa. Duchovný učiteľ nie je len niekým ďalším z mnohých ľudí, ktorí prídu v rôznom čase do vášho života, aby vám pomohli. Je to skutočný duchovný vodca, ktorý nás vedie najvyššie ako sa pre našu dušu dá - ktorý nám prináša osvietenie a dosiahnutie jednoty s Bohom. Duchovný učiteľ nás vedie  na našej ceste a má schopnosť urýchliť náš pokrok. Dokáže rozpoznať najlepší spôsob meditácie pre našu dušu, odstrániť bloky a prekážky, ktoré maria naše cvičenie a určiť postupy, ktoré potrebujeme vykonať, aby sme rýchlo napredovali a dospeli k zasväteniu a cieľu.

Príroda je rajom pre meditáciu