Archanjeli - Strážcovia elementov

 
 
 

Archanjeli - Strážcovia elementov

Duchovná úroveň je neoddeliteľne spojená s naším vedomím, pretože je všetko prestúpené silou mysle alebo svetlom.O  spolľahlivú komunikáciu medzi zdrojom Božského svetla a tým,  čo stvorilo vo viditelnom svete, sa starajú anjeli . 

Všetky svetelné dráhy podliehajú elementom a pôsobeniu anjelov, čo sa prejavuje  morským prílivom a odlivom, v Slniečku, v tráve, v snehu, štebotaním vtáčikov. Príroda a človek  sú stvorení podľa rovnakých zákonov a energetických vzorcov. Jemnohmotné matrice vytvárajú formy zo špirál, kryštáľov a mandál. Celé stvorenie pre popretkávané jemnohmotnými neviditelnými duchovnými silami.

ELEMENT OHŇA

spojený s meridiánmy tenkého čreva, srdca, trojitéhoohrievača a krvného obehu

Archanjel MICHAEL so svetelným mečom prináša Božské svetlo hojnosti a sily nadšenia pre Božiu lásku. Zatiaľ čo ochaňuje, otvára srdiečko ľudí hrejivému žiarivo žltému svetlu obdobnému svetlu Slniečka.Podľiehajú mu zákony elemntu ohňa ako na duchovnej tak na materiálnej úrovni.

ELEMENT ZEME

spojený s meridiánom žalúdku , slinivky, sleziny

Archanjel URIEL prináša svoje jasne žiariace svetlo s veľkou vďakou a láskou  pre asimiláciu a transformáciu zeme. Láskavým spôsobom vnáša do vedomia ľudí pravdu o Božskom svetelnom svete.Podliehajú mu zákony elemntu zeme na všetkých úrovniach.

ELEMENT KOVU 

súvisí meridiány hrubého čreva a pľúc

Archanjel RAFAEL necháva ako jemný vánok prestupovať telo každej bytosti hojivé prúdy svetla.Jeho svetlo lieči, je silou prinášajúci poriadok táto sila je v spätnom spojení so svetelným zákonom vyšších úrovní.Podliehajú mu zákony elementu kovu (vzduchu) na vcšetkých úrovniach.

ELEMENT VODY 

súvisí s meridiánom močového mechúru a ľadvín

Archanjel GABRIEL sa prejavuje ako silné biele svetlo a vo Stvorení šíri rozvoj a prospech. So silami mesiaca a ďalšími faktormi poriadku pôsobí prostredníctvom pohybu vody ako najdôležitejší sprostredkovateľ duchovných informácií. Podlieha mu element vody na všetkých úrovniach.

ELEMENT DREVA( VZDUCHU)

súvisí s meridiánmy žlčníka a pečene

Sila archanjela NATHANAELA je dynamická, ako  chŕliaca sopka.Sprevádza nás v súčasnom období premien. Jasne žiariace zelené svetlo je silne koncentrované do paprskov. Jeho pôsobenie rozpoznávame vo všetkom čo sa rozširuje a chce rásť. Podlieha mu element dreva na všetkých úrovniach.

                     

                                    

    

 

Človek hľadá - sám so svojím svetlom,  ktorého je v prírode on držiteľom. V tomto  svetle je objavované to, čo nikto nepozná. Bez tohto svetla zostávajú všetky veci v temnotách, v  ktorých nie je čo nachádzať.