Reč orgánov

 
 
 

Reč orgánov

 ZUZBY neschopnosť a nevôľa vyrovnať sa s okolnosťami                                         

 PEČEŇ neprimeranosť chybné hodnotenie                                                        

 ŽLČNÍK agresia z nevyjadrených mrzutostí, podráždenosť

 OBLIČKY kolízia s ideálom, cítim sa nečistý, strach, chybné správanie

 HRUBÉ ČREVO podvedomé obavy, nevedieť dávať a opúšťať

 TENKÉ ČREVO existenčné obavy, priveľa podrobností, kritika 

 KOŽA porucha kontraktu, citové problémy, neistota,precitlivelosť